Quay lại Khóa học

Bí Quyết Gieo Hạt May Mắn Đầu Năm

Hoàn thành 0%
0/0 Steps
 1. Phần 1: Giới thiệu khóa học
  Bài 1: Mở đầu khóa học (02:25)
 2. Bài 2: Chọn thời điểm Vàng dựa theo Luật nhân quả & Luật hấp dẫn (12:05)
 3. Phần 2: Gieo hạt như thế nào để Thịnh Vượng về mặt Tài Chính
  Bài 3: Cách gieo hạt Tài Chính vào Mảnh đất màu mỡ số 1 (13:09)
 4. Bài 4: Cách gieo hạt Tài Chính vào Mảnh đất màu mỡ số 2 (10:17)
 5. Bài 5: Cách gieo hạt Tài Chính vào Mảnh đất màu mỡ số 3 (05:23)
 6. Bài 6: Cách gieo hạt Tài Chính vào Mảnh đất màu mỡ số 4 (05:04)
 7. Phần 3: Gieo hạt như thế nào để "Gia Đình Hạnh Phúc"
  Bài 7: Cách gieo hạt "Tình yêu" vào Mảnh đất màu mỡ số 1 (05:33)
 8. Bài 8: Cách gieo hạt "Tình yêu" vào Mảnh đất màu mỡ số 2 (05:55)
 9. Bài 9: Cách gieo hạt "Tình yêu" vào Mảnh đất màu mỡ số 3 (02:05)
 10. Phần 4: Gieo hạt như thế nào để có "Sức Khỏe Hoàn Hảo"
  Bài 10: Chọn thời điểm Vàng để gieo hạt Sưc khỏe (04:11)
 11. Bài 11: Chọn cách gieo hạt "Bảo vệ sự sống" P1 (02:12)
 12. Bài 12: Chọn cách gieo hạt "Bảo vệ sự sống" P2 (02:42)
 13. Phần 5: Gieo hạt như thế nào để " Sự Nghiệp Tăng Trưởng"
  Bài 13: Hướng dẫn gieo hạt vào Ngày Khai Xuân Đầu Năm P1 (04:27)
 14. Bài 14: Hướng dẫn gieo hạt vào Ngày Khai Xuân Đầu Năm P2 (05:23)
 15. QUÀ TẶNG MAY MẮN ĐẦU NĂM
  Audio "ĐÁNH THỨC NĂNG LƯỢNG TÌNH YÊU"
 16. Audio "TÌM VỀ BÌNH AN"
Bài 1 trong 16
Đang học

Bài 1: Mở đầu khóa học (02:25)

Tháng Năm 31, 2023

error: Content is protected !!