Quay lại Khóa học

HỌC KHÔN NGOAN - YÊU ĐÚNG HƯỚNG (Phiên Bản Mới)

Hoàn thành 0%
0/0 Steps
 1. Giới Thiệu Khóa Học
 2. Hướng Dẫn Lộ Trình Khóa Học
 3. MODULE 1
  Video học phần #1: Chìa Khóa Khai Thác Tiềm Năng Bên Trong Bạn
 4. Bài tập thực hành Ngày 1 - Module 1
 5. Bài tập thực hành Ngày 2 - Module 1
 6. Bài tập thực hành Ngày 3 - Module 1
 7. MODULE 2
  Video học phần #2: Phương Pháp Tiếp Cận Thông Tin Nổi Trội
 8. Bài tập thực hành Ngày 4 - Module 2
 9. Bài tập thực hành Ngày 5 - Module 2
 10. Bài tập thực hành Ngày 6 - Module 2
 11. MODULE 3
  Video học phần #3: Bí Mật Trong Việc Chọn Bạn
 12. Bài tập thực hành Ngày 7 - Module 3
 13. Bài tập thực hành Ngày 8 - Module 3
 14. Bài tập thực hành Ngày 9 - Module 3
 15. MODULE 4
  Video học phần #4: Giúp Bạn Trong Học Tập
 16. Bài tập thực hành Ngày 10 - Module 4
 17. Bài tập thực hành Ngày 11 - Module 4
 18. Bài tập thực hành Ngày 12 - Module 4
 19. MODULE 5
  Video học phần #5: Đứng Trên Vai Người Khổng Lồ
 20. Bài tập thực hành Ngày 13 - Module 5
 21. Bài tập thực hành Ngày 14 - Module 5
 22. Bài tập thực hành Ngày 15 - Module 5
 23. MODULE 6
  Tại Sao Cần Yêu Đúng Hướng?
 24. Video học phần #7: Phẩm Chất Lạc Quan
 25. Bài tập thực hành Ngày 16 - Module 6
 26. Bài tập thực hành Ngày 17 - Module 6
 27. Bài tập thực hành Ngày 18 - Module 6
 28. MODULE 7
  Video học phần #7: Phẩm Chất Trách Nhiệm
 29. Bài tập thực hành Ngày 19 - Module 7
 30. Bài tập thực hành Ngày 20 - Module 7
 31. Bài tập thực hành Ngày 21 - Module 7
 32. MODULE 8
  Video học phần #8: Phẩm Chất Kiên Trì
 33. Bài tập thực hành Ngày 22 - Module 8
 34. Bài tập thực hành Ngày 23 - Module 8
 35. Bài tập thực hành Ngày 24 - Module 8
 36. MODULE 9
  Video học phần #9: Phẩm Chất Dám Hành Động
 37. Bài tập thực hành Ngày 25 - Module 9
 38. Bài tập thực hành Ngày 26 - Module 9
 39. Bài tập thực hành Ngày 27 - Module 9
 40. MODULE 10
  Video học phần #10: Phẩm Chất Sống Có Ước Mơ
 41. Bài tập thực hành Ngày 28 - Module 10
 42. Bài tập thực hành Ngày 29 - Module 10
 43. Bài tập thực hành Ngày 30 - Module 10
 44. Tổng Kết Khóa Học
Bài 1 trong 44
Đang học

Giới Thiệu Khóa Học

Tháng Hai 1, 2023

error: Content is protected !!